Facebook Instagram
Facebook Instagram
Partner:

Za drzwiami Polaków

0

Gościnny czy otwarty jak Polak? Instytut badawczy NEUROHM Polska oraz marka PORTA DRZWI ogłosiły wyniki badań społecznych.

materiały organizatorów
Za drzwiami Polaków

„Jacy jesteśmy? Co lubimy, wspieramy, a czego nie chcemy zaakceptować? Znamy odpowiedzi na te pytania” – stwierdzili w zaproszeniu organizatorzy konferencji „Za drzwiami Polaków”. W warszawskiej kawiarni MiTo zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego w styczniu 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1201 respondentów.

Tylko szczerze

Żadne badanie polegające na prostym wypełnianiu kwestionariuszy nie jest w pełni wiarygodne. Anonimowe ankiety mogą skłaniać do bardziej szczerych wypowiedzi niż te sygnowane. Ale i one obarczone są błędem – do niektórych poglądów trudno otwarcie się przyznać. Deklarowane odpowiedzi często wynikają z mody, oczekiwań społecznych, tego, co wypada, a nie z własnych przekonań.

Instytut NEUROHM Polska próbuje ominąć ten problem, stosując nową metodę badań. Z punktu widzenia respondenta polegają one na wypełnieniu ankiety online. Przy okazji badany jest jednak także czas reakcji. Im szybciej padnie odpowiedź, tym bardziej jest naturalna, a odpowiadający jest pewien swojego zdania. Tzw. emocjonalna pewność postawy daje lepsze możliwości przewidywania zachowań niż same deklarowane odpowiedzi. Metoda Biocode znalazła zastosowanie m.in. do analizowania problemu rasizmu. Tradycyjne kwestionariusze okazały się mało przydatnym narzędziem, gdyż „na papierze” problem nie istniał. Natalia Suska, psycholog i dyrektor Działu Analiz NEUROHM, podkreśla przy tym, że metoda uwzględnia indywidualne różnice – refleks ankietowanego nie wpływa więc na wynik.

Otwartość Polaków

Raport badaczy sugeruje, że Polacy są generalnie coraz bardziej otwarci na nowości. I to w różnych aspektach, między innymi w dziedzinie nowych technologii, ale też kontaktów międzyludzkich, sposobów spędzania wolnego czasu, troski o zdrowie i dobrą kondycję. Metoda Biocode umożliwiła sprawdzenie, jak te deklaracje mają się do rzeczywistości. Wnioski generalnie okazały się pozytywne.

Ze stwierdzeniem „jestem otwarty na nowe doświadczenia” zgodziło się 83 proc. ankietowanych, a emocjonalna pewność była wysoka. Podobnie wyglądały inne odpowiedzi: „chętnie odwiedzam nowe miejsca” (82 proc.), „korzystam z możliwości, które daje mi życie” (80 proc.) czy „jestem otwarty na nowe wyzwania” (78 proc.).

Nieco mniej pewne były odpowiedzi na pytanie o zmianę nawyków żywieniowych. Wygląda na to, że chcielibyśmy odżywiać się zdrowiej, ale pożegnać się z tradycyjną kuchnią bywa trudno. Największa rozbieżność między deklaracjami a stanem faktycznym pojawiła się przy stwierdzeniu „staram się ograniczać telefon na rzecz bliskich w czasie wolnym”. Wprawdzie dostrzegamy wartość takiej postawy, lecz nie radzimy sobie z wprowadzaniem jej w życie. Różnice pojawiły się też w przypadku stwierdzeń „lubię zmiany we własnej przestrzeni”, „jest dla mnie ważne, by w coś wierzyć” i „promowanie symboli narodowych jest istotne”.

Okiem eksperta

Podczas konferencji o wynikach badań dyskutowali zaproszeni goście. Poza Natalią Suską reprezentującą NEUROHM Polska wzięli w niej udział profesor Ireneusz Krzemiński (Instytut Socjologii UW), Artur Pęksyk (dyrektor marketingu PORTA DRZWI), a także youtuberzy: Magic of Y oraz Robson. Spotkanie poprowadziła psycholog Małgorzata Ohme. Eksperci mówili o zmianach w otwartości Polaków, które zaszły w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Dyskutowano o ich kontekście – wpływie internetu i mediów społecznościowych, relacji między polityką a postrzeganiem cudzoziemców, różnicach kulturowych. Porównywano też perspektywę Polaków z różnych pokoleń i ich miejsce w zmieniającej się rzeczywistości. Podsumowując wnioski z raportu, prof. Krzemiński mówił o zarysowanym w badaniu „wzorze nowoczesnego Polaka”, który ceni otwartość.

Wyniki badania zostały ogłoszone w trakcie konferencji „Za drzwiami Polaków” 22 marca 2017 w Warszawie. Raport przygotowany został na zlecenie marki PORTA DRZWI. Badania metodą Biocode TM online przeprowadzono w dniach 13-23.01.2017 na próbie reprezentatywnej 1201 mieszkańców Polski.

0

Po tych polskich filmach uśmiechniesz się do świata!

0

Od dekad z ust do ust przekazujemy sobie kłamliwy stereotyp określający polskie kino wyłącznie jako smutne i przygnębiające. Kiczowate lata 90. utwierdziły w tym przekonaniu wszystkich, którzy 20 lat wcześniej uwierzyli inżynierowi Mamoniowi w to, że w naszym kinie nic się nie dzieje. Apelujemy do widzów, którzy wciąż nie dostrzegają pozytywnej strony polskiego kina – otwórzcie się na rodzime filmy!

CZYTAJ DALEJ

Świąteczne zapasy do recyklingu

0

Przed świętami dwoimy się i troimy, by nasze stoły uginały się od jedzenia. Niestety, kilka dni później wiele z tego trafia do kosza. Dlaczego nie szanujemy żywności? Ponieważ nigdy nie byliśmy głodni. Jak obliczono, statystyczny Europejczyk wyrzuca w ciągu roku nawet 100 kg jedzenia! Podpowiadamy, jak ograniczyć to marnotrawstwo.

Shutterstock.com
Świąteczne zapasy do recyklingu
CZYTAJ DALEJ